Fotografie

Albania 2009

Albania 2008

Kosovo 2007

Kosovo Aprile 2007

Albania 2004 - Centro Pace

Albania 2004 - Varie

Albania 2004 - Ishull Shengjin

Albania 2004 - Baracche

Albania 2003

Albania 2002

Comments