Preghiere in albanese

Shenja Kryqit (Segno della Croce):

Ne emer te Atit e te Birit e te Shpirtit Shenjt. Amen.

(Ave Maria)

Të falemi Mari, hirplote,

Zoti me ty!

E bekuar je mbi të gjitha gratë,

dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus.

Shenjta Mari, Nëna e Tenzot,

lutu për ne mëkatarët,

tash e në fill të vdekjes sonë.

Amen. (ashtu qoftë)

(Gloria)

Lavdi Atit, e Birit dhe Shpirtit Shenjt!

Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetes.

Amen.

(Padre Nostro)

Ati ynë,

që je në qiell,

u shenjtëroftë emri yt.

Ardhtë Mbretëria jote,

u bëftë vullnesa jote,

si në qiell ashtu në tokë.

Bukën tonë të përditshme

na jep sot,

na i fal fajet tona,

si i falim ne fajtorët tane

e mos na le të biem në tundim,

por na liro nga i keqi.

Amen.

(Angelo di Dio)

Engjëlli i Zotit

qe je rojtari im

pasi Zoti ynë

per mëshirë të vet

me ka lënë ne rojën tende

ti sot me shudrit mëe mbaj

me ruaj e me sundo.

Amen.